Patientsikkerhed

Information til patienter om utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse på klinikken, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Link til pjecen ”Hjælp os med at blive endnu bedre”

Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.